december 29, 2022

Indigo människor

Indigo är den första utvecklingsprocessen hos den andliga människan