december 8, 2022

Kanalisering

Alla kan lära sig kanalisera och vara en kanal för andra dimensioners kunskap.