oktober 1, 2022

Shamballas ljus referenser 2 dagar

Shamballa är den inre värld av ljus som beskrivs inom många traditioner runt om i världen som den himmelska sfären. Den är varken ond eller god den är i ett flöde med hela kosmos. Vår uppgift som människor på jorden är inte att gå dit utan fastna i lägre energier och astrala världar. Tekniker för det får du under helgen. Shamballa är väl känt genom de gamla mysterieskolorna hos mystiker i olika traditioner. För att nå den här vibrationen behöver du lära mer om att släppa taget om begräsningar du bär i de astrala världarna och den fysiska verkligheten genom dina sinnen. När du ser mer av den du är kan du också växa och utvecklas andligt som människa på jorden. Du ser din livsuppgift tydligare och kan få hjälp av hinder som finns i din väg i livet här och nu.