februari 12, 2022

Samtal 80: Är utomjordningar verkligen smarta och andliga?

Är utomjordningar verkligen smarta med sin teknologi. Har de andlighet? Idag talar vi om utomjordningar som människor ger ganska hög kunskap och höga referenser men vi menar att de är inte andliga utan har bara en begränsad teknik