FAQ

 


På den här sidan kan du skicka in frågor du har och vill ha min reflektion på.

Vad är dimensionellt uppvaknande?

  • Vill du utveckla din dimensionella kunskap?
  • Vill du fördjupa din andlighet
  • Vill du öka din självkännedom?
  • Vill du uppleva mer tillfällen av glädje och lycka i livet?
  • Vill du lyssna inåt, vara mer närvarande och avslappnad?
  • Vill du öka din energimedvetenhet?
  • VIll du öka dina mediala förmågor?

Hur vet du om det är något för dig?

Känner du att du vill utveckla dig själv och din andlighet i ditt vardagsliv. Då kan du skicka in frågor och tankar du har så svarar jag på dem antingen via hemsidan eller via podd. Du kan vara nybörjare och nyss uppvaknad eller varit intresserad av andlig och personlig utveckling i många år.

Jag startade mitt första företag i slutet av 80-talet och har arbetat praktiskt sedan dess med utbildningar, vägledningar och kunskapsutveckling.

Dimensionellt uppvaknande handlar om att se, förstå och känna den unika varelse du är och se vilken kunskap du bär med dig i det här livet så du kan leva mer sann i din livsuppgift på jorden.

Vad är andlighet?

Andlighet är inte något vi kan bli eller vara det är en visdom vi bär inom oss där vi vet vilka vi är, var vi kommer ifrån och vad vår uppgift på jorden är. Desto mer vi har kontakt med alla våra dimensioner desto mer upplever vi att visdomen ökar i våra liv och det gör att vi blir mer upplysta att vara människa på jorden. Det är då andligheten expanderar. En andlig människa är på automatik inkännande, medial, kan sätta gränser, ser och förstår draman som utspelas runt dem. Det är en större närvaro som gör att du utvecklar din visdom.

Skriv gärna till mig och dela dina tankar, frågor och reflektioner. Jag kan inte garantera något svar men förmedlar alltid svar via poddar, bloggar och samtal.


    .