november 21, 2022

Samtal 110: Demoner och mediumskap

Vi har fått viktiga frågor om mediumskap och hur man kan känna igen om ett medium har "fel" kontakter. Vad händer om man har kontakt med ett medium som får hjälp av demoner? Om jag är osäker på om mediumet har hjälp av demoner hur tar jag reda på detta? Vad händer om jag köper något av ett sådant medium?