Den svarta fågeln i Indien
februari 18, 2018
Det finns ingen fantasi
februari 19, 2018

Detta är en av många kanaliseringar Solkarina gjort med det högre jaget

Under utbildningen till Esoterisk rådgivare och medium får du lära dig hur du gör detta

 du köper boken här

Denna är kanaliserad till en person som bokat kanalisering du kan läsa mer om det i min bok Sanningar från det högre jaget

Det första jag ser är som tre faser inom dig. Din innersta fas som vill mycket och har mycket energi sedan är det lugnt omkring dig i det yttre. Det verkar som du vill mycket men saker och ting står still omkring dig. Sen hör jag orden att det är precis som det ska vara.

Den överskottsenergi du bär på ska du lugna ned inom dig genom meditation och stillhet. Tygla dina tankar och känslor som rullar runt och stressar upp dig. Jag får känslan av att du har haft ett större inre lugn än du har just nu och det är något som pressar dig, ungefär som du har måsten. Men du ska vara i det lugn som du egentligen bär inom dig och inte låta händelser påverka dina tankar och känslor.

Öva på att lugna ned den verksamhet som finns inom dig så den kan harmonisera med din omgivning. Med omgivning menar jag att det inte händer så mycket i det yttre och du ska ta klivet in i det lugnet. För den tredje fasen är mycket aktivitet och klarhet och det är denna fas du ska ladda för att ha full kotroll på när den kommer in i ditt liv. Det kommer att bli många händelser framöver och det är viktigt att du har ditt eget fokus klart och tydligt. Tänk dig att det är många som drar i dig och du måste fatta ganska snabba beslut och hur viktigt det är att dessa beslut då är bra. Det är anledningen till att du ska lugna ned dina tankar och känslor här och nu. Det finns inga måsten och du kan vara i stillheten länge och längre.  Du vill vidare och kan inte se att du faktiskt är på den vägen redan. För den transformation du ska gå igenom handlar om att ta ditt innersta väsen, ditt inre lugn och den inre tryggheten till en nivå där du kan leva och bibehålla detta lugn.

Det är där du kan manifestera och skapa inte i den stress som finns i dina energier just nu.  Du behöver inte göra något, ingenting är viktigt se vilka måsten du sätter upp i ditt liv just nu som du tror du behöver för att gå framåt i livet. Jag visas en bild där jag ser hur det inre kaoset för några år sedan fanns i det yttre omkring dig. Bara för att påvisa vilka bitar du har kvar för att hitta en balans där du kan göra en nystart. Du är en person som attraherar mycket händelser och situationer du ska ha som mål att attrahera så lite som möjligt så du istället blir den som skapar.

Det verkar som du har en total förändring som ligger i ditt liv men det handlar inte om yttre förändringar utan en inre pågående process. Där din förståelse för världen och dig själv som kommer att ta sig nya former.  Det är som att gilla en maträtt ena dagen och nästa smakar den inte gott alls. Något som egentligen sker ganska odramatiskt och utan att man egentligen lägger märke till det. För du kan bara spegla den här förändringen genom att se bakåt på ditt liv och sätta det i relation till var du är just nu.

Det inre lugnet handlar även om tillit där du litar på att allt du behöver som är rätt för dig också kommer i din väg. Tillit är en bra övning för att öva stillhet och vara i ögonblicket. De gånger du släpper din förmåga att känna tillit är det andra krafter som drar i dig än det universella flödet. Jag får också känslan av att kaos är en del av ditt liv då du är mycket duktig på att hantera kaos. Men det är inte det som är ditt sanna jag. Kaos du skapat i det förflutna har du enbart skapat för att du ska lära dig något som kan föra dig närmare din egen riktning. Jag får se etapper av ditt liv där jag ser att du fått väldigt stora förändringar i etapper.  Som att hoppa från isflak till isflak och det känns lite onödigt att göra då drastiska förändringar när du går in i förändringsprocesser.

Det är en del av de lärdomar du ska ta med dig i livet. En förändring sitter bara i medvetandet och hur du ser på en situation eller händelse. Det är denna transformation du ska gå igenom de närmaste åren för att förstå hur du kan påverka ditt liv genom att du faktiskt kan styra både vad du känner och tänker. En typ av hjärnkontroll kan man säga. Ett bra sätt att öva på att lära sig att känna igen känslostämningar är att bara sitta ned och känna ilska, sorg, glädje, oro, harmoni, obalans och lära dig att känna igen dessa i känslomässiga tillstånd.

När du lär känna dina olika känslostämningar kan du också se hur du med medvetandet och viljan kan förändra dessa. Det här är nyckeln för dig när du går fram i livet för ingenting är konstant utan du kan både styra och påverka vem du är och vad du vill vara. Det är därför du behöver den lugna fasen runt dig för att du ska kunna känna igen dina egna känslor.

Det finns verkligen ingen anledning att oroa sig du har ingenting du behöver oroa dig för. I det högre kosmiska flödet finns ingen oro.

Den bygger människor upp när de inte lyssnar in sig själva och vad de innerst inne vill. Oro av alla slag är en obalans och en falsk bild av verkligheten. Du kommer inte att hålla med då du själv inte upplever oro på det sättet men tänk dig vad som händer i dig varje gång du känner efter vad du saknar i livet. Många människor har kontakt med en inre känsla som de sedan nästan desperat letar speglingar i när de går omkring i livet. Men du har den stora fördelen att du vet och behöver bara komma i kontakt med känslan för att se var och hur du ska förverkliga dina mentala mål.  Det är också viktigt att förstå i sammanhanget att dina andliga mål inte är något som är personligt för dig utan baserar sig på ett kollektivt mål för hela mänskligheten.

Det handlar egentligen inte om att du som enskild person ska stämma in dig på just dina mål. Du ska se i större perspektiv och se hur ditt flöde och dina mål också går i symbios med det kollektiva målet för hela jorden.  Det är här du brottas lite med dig själv och inte kan se eller förstå olikheter och likheter. Men det handlar om mentala och känslomässiga processer. Den andliga människan manifesterar det andliga idealet och den andliga kosmiska planen genom sin fysiska kropp. Egentligen är det bara två saker du behöver och det är att sköta om din fysiska kropp och vara medveten om att du genom den hela tiden förverkligar den högre planen som rör dig som en del av en större mänsklighet.

Du är en cell tillsammans med alla andra människor i den jordiska cellen. När du ser utifrån detta perspektiv kommer du att se dig själv på ett helt annat sätt än du gör just nu och då kommer du att förstå vilka vägar det är du ska gå.

Om du ser på din fysiska manifesterade person och den högre planen som finns i ditt högre jag. Då är alla känslor och tankar karmiska och det är enbart de präglingar du behövt för att kunna manifestera din fysiska kropp. Tänk dig nu att du står i direkt kontakt med det universella flödet då verkar du också i dess plan och du lever på ett sätt där du bara vet.

Det är inte alls ovanligt att många människor tror att de måste göra så mycket mer än de egentligen behöver för att vara i det kosmiska flödet. Fall inte i den fällan att svaren finns utanför dig själv och du blir en sökare och letare som skapar mer kaos än du behöver.

Du kan bara genom att vara still där du är och lära känna dig själv också få kontakt med det kosmiska flödet, då infinner sig en känsla av att veta och det är den du ska ha som riktmärke i livet. Du är då lugn inombords och det finns inte så mycket karma som du ska lösa.

Frigör dig från det mesta inte genom handlingskraft utan genom ditt medvetande.

Känn dig som en världsmedborgare och se utifrån det vad du kan göra för världen där du står just nu. Då kommer du att se hur de små handlingarna i ditt liv blir oerhört betydelsefulla och du behöver inte stå i Afrika och dela ut mat eller göra handgripliga saker ute i världen.

Att skapa harmoni på den plats du befinner dig på skapar en harmoni i hela atomsfären runt dig. Det gör att du kan se kaoset i världen i den tredje fasen med klarhet när du ser med klarhet då vet du också vem du är och vilken din uppgift är. Den fulla planen för en enda människa ligger inte i en livstid utan den rör sig genom eoner av livstider, se dig själv som en evig varelse genom tid och rum och fundera över vilken känsla du som evig varelse vill ta med dig i eoner framåt.

Då kan du hitta en lyckokänsla som är förknippad med att vara i kontakt med det universella flödet och ändå manifesterande i din fysiska kropp.  Se dig själv som en evig människa som alltid kommer att leva, vad är det då som är viktigt och vad är det då för ”känsla” du vill ta med dig. Det är den som ska frodas och näras dagligen och det kommer att sakta ned ditt inre kaos och du blir lugnare och lugnare och tryggare inombords.

Livet innehåller inte egentligen så många svar som en människa tror hon behöver utan livet innehåller en enkel symmetri som vem som helst kan lära sig att följa.

Du ska hitta den symmetrin i det här livet och därför kan du redan nu börja öva på den. För det är ingen ide att springa omkring och tro att du missar något när alla svaren finns precis där du är just nu. Utveckla dina kontakter med ditt högre jag så kommer du att växa och expandera som människa ifrån det karmiska som finns i ekorrhjulet på jorden. Se dig själv som en farkost på en resa genom en oändlig rymd, vilken känsla och vilka tankar vill du ta med dig i den farkosten.

För detta är det eviga livet och inget annat. Ibland förstår inte människor så oerhört förmånligt det är att få manifestera sig i en kropp på jorden.

Det är lätt att känna sig knuten till släkt och vänner omkring dig men de är bara tillfälliga resenärer som du möter på en station när du tar en paus. Alla är de förgängliga och den dagen det här livet är slut är också dina relationer med dessa över för då kommer du att skapa nya utifrån den kosmiska planen.

Detta är en del av den andra fasen som du kan se men inte har införlivat i den första fasen i din fysiska kropp. Det är detta du ska arbeta med att balansera, din känsla inom dig i kroppen har samma känsla som den som finns i din omgivning, runt dig.

När dessa två är förenade är du mogen att ta det stora steget och börja lära på riktigt allvar och framför allt vara en lärare för andra människor. Öva genom meditation, stillhet att vara mycket ute i naturen och bara lyssna på den tidlöshet som finns i naturen. Upptäck att i den här tidlösheten finns det en pågående händelse och förändring och förvandling.  Ditt liv fungerar så även fast du inte ser det är det en pågående händelse och förvandling du är en process i.

Nog om det nu har du börjat förstå den väg du ska välja och gå framåt.

Det finns en sorg inom dig och den sorgen ska du både se och förstå. För sorgen har två faktorer dels är den en fysisk sorg från den här inkarnationen och kroppen du har som du gått igenom i livet men det finns en andra fas också och det är en kollektiv sorg som du kopplar upp dig på.

Det visar bara vilket stort hjärta du har men att ta på sig den kollektiva sorgen gör att livet blir mycket tyngre att leva. Du kan inte påverka den kollektiva sorgen för det kan bara hela mänskligheten tillsammans påverka.

Men du kan påverka din egen inre sorg som handlar om avsaknad och försaka. Släpp den bara och lär dig att det som varit det har varit och du är här och nu och kan påverka vem du är här och nu. Ibland behöver människan något att hålla i som blir som ett snöre för riktningen i livet. Men sorg ska inte vara din riktning i livet på något sätt utan det ska vara glädje, tacksamhet och nyfikenhet på livsupplevelsen.

Den kollektiva sorgen arbetar du redan med genom att du finns som en fysisk person på jorden. När du arbetar dig igenom din egen sorg kommer du att även arbeta med den kollektiva. Men du ska inte vara i den kollektiva utan bygga upp dig själv som fysisk person. Det är inte egoistiskt utan det är att skapa en sådan stark grund att stå på att du kan vara ett stöd för andra att även bygga upp sig själva.

Fundera över hur du kan förändra dina grundvalar och närma dig det universella flödet som enbart är tacksamhet och nyfikenhet. Det går inte att vara i ett kosmiskt flöde när man hålls tillbaka av mänskliga känslor som oftast grundar sig i skuld och skulden är den värsta fördärvaren. Att se sin egen kunskap och även se sina egna begränsningar är bra för att inte fastna i någon som helst form av skuld i livet. Tänk på att alla du möter och mött enbart är passagerare på en perrong och fundera över vad du vill ta med dig på din livsresa. Att våga vara ensam är att våga vara med allt. Det är först när du är helt tillfreds med dig själv som du kommer att känna samhörigheten med allt annat omkring dig. Naturen är ett mycket bra exempel på detta. Varken träd eller blommor är beroende av varandra för att fungera på våren och sommaren de följer ett kosmiskt flöde.

När de försvinner på höst och vinter drar de sig enbart tillbaka till det kosmiska flödet för att blomma ut i detta flöde när våren och sommaren kommer på nytt.

Se dig själv med människorna i ditt liv hur även du och de är i detta kosmiska flöde och livet du lever är den vår och sommar som du visar och syns i den kropp du bär. Men den högre andliga människan lever du i symbios med det större flödet.  Varje gång de blommar upp och lever som fysiska personer möter du andra som är på samma resa. Befria dig därför från de känslor som håller dig fången och håller dig från ditt eget flöde. Stillheten och meditationen, att se och förstå dina egna känslor och tankar är det bästa sättet för dig att se vad det är som hindrar dig från att leva i flödet. Livet är större än de enstaka händelser och situationer du lever i just nu och det enda du behöver för att känna lycka och mening är att koppla in dig på det större flödet.

Kanaliserat av Solkarina


Dela gärna detta:
Följ mig på:
Facebookrssyoutubeinstagram


Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *