Vad är kvinnligt och manligt?
april 5, 2018
Nr 2 tidningen dimensionell kunskap
april 6, 2018

Jag tycker det passar alldeles utmärkt att skriva något om medkänsla just nu. Jag tror på en enda väg till den yttre och inre freden och det är medkänslans väg. Själva ordet innebär att det finns så många vägar man kan gå på.

.
Karen Armstron beskriver i sin bok medkänsla hur en grupp framstående personer från sex olika religiösa inriktningar tillsammans kommer fram till vad medkänsla kan vara. De kommer från judendomen, islam, kristandomen, hinduismen, konfucianismen och buddhismen. De samlade3s i Schweiz i februari 2009 och formulerade det så här:
Medkänslans princip tillhör kärnan i alla religiösa, etiska och andliga traditioner, och manar oss att alltid behandla alla andra så som vi själva vill bli behandlade.

.

Medkänslan kräver att vi oförtröttligt arbetar för att lindra våra medvarelsers lidande, avstår från att upphöja oss själva och sätter medmänniskan i vårt ställe, respekterar varje människas okränkbarhet och undantagslöst behandlar alla fullkomligt rättvist, jämlikt och aktningsfullt.
Det är också nödvändigt att både i det offentliga och privata livet konsekvent och emaptiskt avstå från att vålla lidande. Att bruka våld i tal eller handling på grund av illvilja, chauvinism eller egennytta, att utarma eller utnyttja någon eller förvägra någon grundläggande rättigheter och väcka hat genom att ringakta andra – också våra fiender – ör att förneka vårt gemensamma människovärde.

.
Vi tillstår att vi inte har förmått leva i medkänsla och att somliga rentav har ökat summan av mänskligt elände i religionens namn.
Vi uppmanar därför alla män och kvinnor

-Att åter sätta medkänslan i centrum för moral och tro

-Att åter hävda den urgamla principen att varje tolkning av heliga skriver som föder våld, hat och förakt är ogiltiga

-Att se till att unga människor får korrekta och respektfulla upplysningar om andra traditioner, religioner och kulturer

-Att medverka till en positiv uppskattning av kulturell och religiös mångfald

-Att odla en insiktsfull empati med alla människor lidande – också de som anses vara fiende

Medkänslan måste skyndsamt göras till en tydlig, lysande och dynamisk kraft i vår polariserade värld. Rotad i en principfast beslutsamhet att övervinna själviskheten kan medkänslan bryta ned politiska, dogmatiska, ideologiska och religiösa gränser.

Medkänslan är sprungen ur vårt djupa beroende av varandra och avgörande för mänskliga relationer och för en fullkomnad mänsklighet. Den är vägen till upplysning och oumbärlig för skapandet av en rättvis ekonomi och en fredlig global gemenskap.

Denna förklaring presenterades på 60 olika platser världen över den 12 november 2009. I kyrkor, moskéer, tempel och synagogor i hela världen.

Jag tycker alla människor ska se över sina privata liv och se vad man kan förändra för att leva i fullständig medkänsla. Då kommer du alltid att vara och gå den rätta vägen.

.

Meditation – manifestera din andliga närvaro och kanalisera ljus


Dela gärna detta:
Följ mig på:
Facebookrssyoutubeinstagram


Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *