Är sanningen en superkraft?
juni 21, 2021
Avsnitt 140: Atlantiska Gudar och tidigare civilisationer
juni 23, 2021

Utdrag ur boken Sann Essens och änglamedvetande

Människan har en egenskap som många andra varelser saknar. Vi kan nämligen vara i många olika dimensioner samtidigt. Jag tror att vi inte sett eller förstått den verkliga skapelsen ännu. Om vi människor förstod det skulle vi förstå oss själva mycket bättre. Förstå vidden av vad vi kan göra enbart med vårt medvetande. Jag ska därför ge en liten vink om hur jag ser på detta med skapelsen.

Om vi binder oss till en enda dimension så kommer vi att tappa förmågan att vara i alla dimensioner samtidigt och därmed också hämta mer kunskap från detta universum och andra universum i kosmos. Trots det så väljer många människor att se de minnen de har som sitt rätta ursprung

Modern forskning vet idag att människan kom till jorden för 250000 år sedan och före det fanns vi inte i den konstruktion vi har idag. När blir det allmänt känt och när kommer man att ändra i våra skolböcker?

Idag kan man spåra DNA och genetiskt ursprung så varje civilisation som funnits på jorden kan man därför se. Den genetik som nutidsmänniskan härstammar från har en sådan konstruktion att det inte är möjligt för mutationer.

Inom kabbalan finns begreppet golem. Det är en varelse som är skapad av människan av dött material. Egregore används inom den grekiska mytologin för samma varelse och är en ockult varelse eller väktare som är skapad på konstgjord väg. Den är skapad av tankekraft för att vara tjänare eller slav under en människa. Shabti eller ushabti är en egyptisk form av samma sak.

Shabtin är av trä eller lera och magikern eller prästen använder en åkallan och upprepar fraser och visualiserar samtidigt hur ljus, eller vad de vill skapa, ska tränga in i den skapade figuren. Den får då instruktioner om vad den är ämnad att göra. Dessa väsen kan lätt klibba sig fast i vårt energisystem och det håller nere vår vibration. Därför är det viktigt att veta hur du höjer vibrationen så de inte fastnar på dina energikroppar. Vi känner alla till berättelsen om Pinocchio, den lilla trädockan som fick liv genom anden. Sagan kommer någonstans ifrån och innehåller stor kunskap.

I bibeln står att läsa att Gud blåste in ande i lera och på så sätt skapade den första människan. Denna metod är det jag kallar astrala väsen och de finns bara i den tredje dimensionen. Vi människor är så mycket mer och de som en gång skapade oss, skapade något som var mer än de själva var. Vad jag vill påvisa är att varelser skapas hela tiden på olika sätt. Säkert har du känt eller sett skuggor eller spöken i mörkret och det är just sådana varelser. De söker ljus på samma sätt som du och jag söker ljus och de kan skapas endast med tankekraft och kan också upplösas med samma kraft.

Vi är skapade till guds avbild, alltså de atlantiska gudarna som skapade oss. Människans historia kommer en dag att få lov att skrivas om när man börjar ta med de synliga bevisen som finns runt om i världen för att förstå historien. Till exempel finns det upphittade lerskärvor där människor slåss mot dinosaurier och vi ska ju enligt den gamla historien inte ha levt samtidigt. Alla historiska monument vittnar om att det funnits människor och kulturer väldigt länge på jorden.

Bilden till detta blogginlägg kommer från Abydios i Egypten och är funnet långt in i en pyramid. Man kan undra hur det kommer sig att de avbildar både flygplan, undervattens båtar och en helikopter?

Fanns det en civilisation före stenåldern?

Det är den sanna evolutionsprocessen och utvecklingen vi människor har bakom oss. I boken Andliga guider och Änglar beskriver jag denna energi och vad den kan göra med oss när det är astral energi. Ofta projicerad ut från människan. Det finns inte så mycket spöken och andar som folk tror. Det finns mer golem, egregore och shabti, mental tankenergi, astral energi som blivit egna väsen. Det är därför vi ska tänka på hur vi tänker eftersom det skapar en verklighet. Vi ska inte heller åkalla ”andevärlden” hur som helst för det finns inga garantier för vem vi då åkallar.

Det är därför den dimensionella kunskapen är viktig och vilka är mest emot den dimensionella kunskapen om inte dessa astralt skapade väsen förstås. Det är mörkret i världen.

Andevärlden som samlingsbegrepp innebär att man egentligen inte vet vem som kommer och då blir det mer spelrum för dessa lägre astrala väsen och mindre för högre utvecklade varelser som änglarna.

Jag tror inte på att människan härstammar från aporna. Jag tror att vår historia kommer att skrivas om i framtiden. Men vågskålen vad som är sant eller inte den måste varje människa bära själv i sitt hjärta och inom sig. Desto mer min kunskap ökat genom åren kan jag känna att vissa saker blir klarare och klarare. Det är verkligen en vetande kunskap som manifesterar sig. Den är viktig för mig och egentligen inte någon annan, för att jag ska få kontakt med den jag är i mitt sanna jag.

Jorden har bebotts av många olika varelser och individer från olika dimensioner. Jag tror att människan är skapad en gång i tiden för att helt enkelt bli slavar åt ett annat folkslag som också kallas Annunaki eller Nacals som gick på jorden redan för 450 000 år sedan. De skapade människan efter istiden för att de behövde ha slavar helt enkelt. På så sätt blev de människans gudar. Därifrån härstammar vår dyrkan för Gud. Vårt DNA är därför en blandning av många utomjordiska och jordiska rasers påverkan på jorden i kombination med deras kunskap, drömmar och önskningar. Vi är odlade i ett provrör någon gång i forntiden. Man har till och med funnit lämningar med inskriptioner i sten och metall där man på bild har beskrivit hela processen. Med tydliga bilder på ägget, spermien och ett foster som växer. De skapade en ras som var och är väldigt högt utvecklad det blev det vi idag kallar människor.

Det är därför vi ska vara försiktiga med att inbilla oss att alla utomjordiska kontakter skulle vara något positivt jag kan rekommendera att lyssna på den här podcasten jag gjort med David om ämnet.

Abydos Egypten funnet i Seth den 1 tempel 3000 f.Kr.

De vi kallar gudar är egentligen bara en avkomma från den atlantiska eran där man skapade människor. Detta lever fortfarande kvar i världen där människan tillber en skapare, Gud. De seder och traditioner vi har idag på jorden med kung och drottning är bara eftergiften från den atlantiska eran. De atlantiska gudarna, människorna var stora och långa och de levde väldigt länge. Därför kan man se lämningar lite här och där på jorden efter dem. Speciellt i gamla kulturer ser man deras lämningar. Kulturella byggnadsverk som historiker valt att inte analysera.

Traditionen från medeltiden är att kungen står direkt under Gud alltså den atlantiska guden. Människorna är slavar och det är en klar och tydlig rangordning. Problemet var bara att människan inte ville vara fångad och förslavad eftersom människan har förmågan att se och förstå i vidare perspektiv.

Det finns också andra traditioner som lever kvar från den här tiden. Det är hur vi delar in olika släkten. I Sverige har vi grevar och baroner och i Skottland talar man om klaner. Detta att blod är tjockare än vatten handlar om en överlevnadsinstinkt från den här tiden. Så länge vi människor delar in oss i klaner, raser, folkslag så kommer vi att vara kvar i en lägre struktur. Processen att frigöra sig är svår för människan. När jag besökte Culloden i norra Skottland kunde jag se på de skottar som gick omkring där att de fortfarande lider efter förlusten mot engelsmännen. Trots att det hände 1746 så finns blodsorgen kvar än idag. Ett existentiellt lidande som människan behöver övervinna för att gå vidare.

De atlantiska gudarnas barn ville inte vara slavar. Då gjordes de till kungar, drottningar, grevar, baroner, klaner, familjer på olika sätt i en tydlig rangordning. De fick lite mer status än vad människan hade och det är därför det adliga blodet kallas för blåblodigt för det indikerar ett släktled direkt från de atlantiska gudarna. I stora delar av världen lever detta kvar och blodsband är viktiga. I den nya tiden och den nya världsordningen som kommer är inga blodsband viktigare än andra.

Trots att vår Sanna Essens innerst inne är densamma och vi människor är tillsammans ett vi. Det finns krafter som vill separera oss från vårt vi tänkande och det är ofta de astrala krafterna i samhället. Men även om man är en människa med mörker och negativa värderingar så har man ändå en Sann Essens inom sig den är bara långt inne.

Så länge vi använder begreppet Gud så kommer vi undermedvetet att ställa in oss i den hierarkiska ordningen, atlantiska gudar, kungar, klaner, grevar, baroner, sedan människan. Det är anledningen till att jag kallar det kosmiskt flöde istället för att jag kallar den högre kunskapen för Gud. Det blir ett sätt att bryta med de gamla förslavade traditionerna och istället ge människan sin frihet. Annunaki var blåblodiga och därifrån kommer släktrelationen med det blåa adliga blodet.

Jag tror människan behöver skriva om hela sin historia. Så som vetenskapen känner den idag är den inte egentligen. Just för att vi har hierarkiska system i världen.

Men också för att lämningar efter andra kulturer inte är fullt utredd. Många tycker det är sött och gulligt med kungahus men ser inte den hierarki och makt som ligger bakom. Problemet är också att våra religioner inte riktigt kommer att passa in om vi börjar uppdatera och lyfta fram alla de lämningar som forntida civilisationer efterlämnat. Hur förklarar man 35000 år gamla pyramider i Bosnien om gud skapade världen för 1500 år sedan enligt vissa religioner? 

Det som de skapande atlantiska gudarna misslyckades med var att skapa varelser som var lägre utvecklade än de själva. De lyckades skapa varelser, människan, som kunde utvecklas högre än de själva.

Människan har den unika egenskapen att kunna vara i väldigt många dimensioner samtidigt. Det gör oss till intressanta forskningsobjekt för andra civilisationer idag.

Genom att vi kan höja frekvenserna när det är lägre energier i rummet kan vi på så sätt ställa oss över olika känslotillstånd och vibrationer. Vi kan genomgå sådana stora vibrationshöjningar att vi blir ett med livsenergin. Desto mer vi höjer vår vibration desto mer blir vi ett med livsenergin. Vi kan transformera och helt ändra form med vårt medvetande.

Därför är vårt naturliga tillstånd livsenergi eller ande, det är ur den vi är skapade av de atlantiska gudarna.

Livsenergi och änglaenergi är samma vibration. Genom det kan vi därför utvecklas till vår högsta potential genom att lära känna Sann Essens-änglarna, då de är kosmiska byggstenar.

Vi är inte varelser med låg intelligens, vi har en oerhörd styrka och kunskap inom oss i vår Sanna Essens, som få varelser har.

Naturligtvis ska du veta att du kan tro på vilken skapelsemyt som helst, både Sann Essens och Änglamedvetande fungerar utmärkt för det.

Det viktiga är att du får kontakt med den essens inom dig som du känner är mångdimensionell och sann för dig.

Utdrag ur boken Sann Essens och änglamedvetande

Solkarina Sinnligkunskap®


Dela gärna detta:
Följ mig på:
Facebookrssyoutubeinstagram


Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Comments are closed.