Jag är nu redo att bli den jag i sanningen är, en hög andliga varelse av ljus med insikter och visdom i mitt väsen.  Jag är fri.  Jag kom till jorden som ett medvetande för att blomstra och skimra i kosmiskt ljus. För att vara en del av en värld där flöde och kärlek råder. Jag återtar nu den plats jag är ämnad att vara på och bli den jag är i min sanna essens.

Tiden har kommit för människan att se och förstå vem hon är. En varelse av ljus kommer ditt medvetande från. Din uppgift är att på jorden återskapa de minnen medvetandet har om ljusets tidsålder. Genom ljuset kommer människan att blomstra i kärlek, värme och vänlighet. Jag och Du är här på jorden för att minnas vilka vi är i vårt ursprung.

Följ därför ljuset det leder dig vägen hem.