Reikimeditation för att öka kontakten med Reikikällan
mars 11, 2022
Samtal 85: Medialitet och medial utveckling finns det? Vad är det?
mars 19, 2022

Lidandet är oläkta sår inom oss.

Lidandet har tre nivåer den ena är fysisk för när vår kropp inte fungerar, vi har smärta eller något är fel med vår fysiska kropp då upplever vi lidande. Speciellt om vi har smärta i kroppen då är lidandet väldigt påtagligt.

Vi har också ett psykiskt lidande som kan pågå under många år hos människor och det psykiska lidandet handlar om våra tankar, känslor, upplevelser och erfarenheter. Beroende på vad vi varit med om, blivit utsatta för eller utsatt någon för så skapar det lidande i våra tankar och känslor. Våra livsupplevelser ger oss ett psykiskt lidande.

Sedan har vi det existentiella lidandet som vi upplever när vi lägger ett stort frågetecken kring olika händelser. Varför låter Putin människor dö och krigar i Ukraina? Hur kan man släppa bomber på städer och utplåna dem tillsammans med människorna. Vad är meningen med mitt liv? Varför är jag här? Varför svälter människor? Vad är min mening med alla svårigheter jag gått igenom i mitt liv?

Lidandets tre olika nivåer är också bindningar vi bär inom oss till olika händelser, saker, situationer och erfarenheter. Så länge vi känner att det finns obesvarade frågor inom oss eller sådant vi inte förstår så innebär det att vi sitter fast i lidande och det innebär att det finns oläkta sår inom oss. Varje frågetecken blir ett oläkt sår.

När vi frigör oss från begränsningar så slutar vi låta de bindningar vi har till olika livsupplevelser att styra oss.

Vi är inte våra känslor, vi är inte våra livsupplevelser, vi är inte vår kropp, vi är ett medvetande som har en upplevelse av allt detta.

Reiki är ljus och medvetande. När vi är i Reikiflöde är vi också befriade från bindningar.

Vilket i sin tur innebär att vi kan vara helt nollställda, helt läkta ett ögonblick och för en stund utan värderingar. För att läka oss i kropp, själ och ande behöver vi befria oss från bindningarna eller åtminstone se dem. Vi behöver inte göra något åt dem det räcker med att vi är medvetna om dem det är klassisk japansk Reiki och det är det moderna begreppet mindfulness.

Vår kropp är begränsad du är medveten om det och du vet vad din kropp klarar av och inte. Därför kan bindningarna du har genom din kropp också hjälpa dig att göra mer medvetna val som är bra för din kropp. Du utsätter den inte för något du vet den ändå inte kan klara av.

”Att acceptera är en inre nåd en ödmjukhet att se sanningen om sig själv, Solkarina”

Dina tankar är bara dina tankar de är i grunden oviktiga eftersom du inte är dina tankar utan de bara finns där.

Du är inte heller dina känslor, så om någon frågar mig, Solkarina vem jag är så är jag inte mina känslor. Men genom att se vilka känslor jag har så kan jag också se vilka bindningar jag har som är mina oläkta sår.

Så här är det med alla människor.

Det är därför klassisk japansk Reiki är så bra för den hjälper oss att se förstå och uppleva vilka bindningar och begränsningar vi har du och jag. Enbart genom att iakttaga dem så kan du också börja välja medvetet och börja skapa ett överflöd av positiva inre upplevelser oavsett hur världen ser ut.

Det är frihet

Frihet är inte att grotta ned sig i alla olika former, teorier, system, intellektuella sanningar som människor bär för då fastnar du i teorier och då fastnar du lätt i konspirationsteorier. Därför att konspirationer av alla slag är värderingar, bindningar till idéer och det är allt de är, men det är inte du och den sanna person du är. Du och jag är inte konspirationer, idéer och former det är bara oläkta sår.

Du väljer dina bindningar högst medvetet. De bindningar du väljer kommer att skapa lidande hos dig om det inte fungerar perfekt.

Du, just du har en kort stund på jorden. Du, just du är unik såsom du är just nu. Du kan välja att vara fri genom att se vilken lidande du befinner dig i och börja frigöra dig från det. Alltså se och förstå vad du kan påverka, engagera dig i det och släpp taget om resten.

Är det fysiskt? Psykiskt? Existentiellt? Ditt lidande?

Om du inte är din kropp, du är inte dina tankar, du är inte dina känslor, du är inte dina livsupplevelser. Du är i stället ett medvetande upplever allt detta just nu, din kropp, dina tankar och dina känslor och upplever dina erfarenheter.

Vad skulle du då välja att ta ställning för, vilken typ av bindning vill du ha då?

Klassisk japansk Reiki är den mest suveräna metod för att ställa sig objektivt utanför och se vad som pågår inom dig och runt dig. Förstå vad du kan påverka och inte. Och medvetet använda dig av din kropp, tankar, känslor livsupplevelse för att skapa en version av dig själv du kan vara nöjd med. Och framför allt se den version du är genom det oläkta inom dig.

Att vara fri innebär inte att du säljer allt du äger och har för att bli nomad eller flytta ut i skogen och leva ett gröna vågen liv. Alla människor behöver bidra till samhället på olika sätt din uppgift är att hitta ditt bidrag till samhällets system och fortfarande vara fri.

Att vara en fri människa handlar inte om materiella, saker utan om hur du ser på dig själv och ditt liv. Du kan fortfarande ha en smärtsam kropp och vara fri, du kan fortfarande ha 1000 skräptankar i huvudet och vara fri, du kan ha starka känsloupplevelser men ändå vara fri, du kan sa naggats av livet men ändå vara fri.

För friheten finns i befrielsen från det som du binder dig till.

”Genom att se sina begränsningar kan du se den obegränsade delen av dig själv, det är nycklar till frihet, Solkarina ”

Solkarina Sinnligkunskap®


Dela gärna detta:
Följ mig på:
Facebookrssyoutubeinstagram


Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Comments are closed.