Leva 5 dimensionellt utan att peka finger
juli 21, 2019
Stjärnfödd och stjärnsjälar
december 27, 2019

Hur får du hjärtat att sjunga?

För att utvecklas på rätt sätt behöver vi ibland se på hur vi använder ord och vad orden vi använder har för betydelse. Som vi alla vet kan ord förändras över tid och förståelse för hur vi tolkar ord kan också förändras genom förändringar i samhället. Känsla är ett ord som beskriver alla känslor vi kan ha. Känslor kan vara både bra och känslor kan vara av sämre karaktär. Tex avundsjuka, ilska, hat värderingar av alla slag tillhör också kategorin känsla.

Varför beskriver en känsla ett inre tillstånd?

Känsla härstammar från våra lägre chakran och är en viktig kunskapsstege människor behöver passera för att nå ett högre medvetande. Baschakrat som är vår grundtrygghet och relationen till våra förfäder och de som levt före oss. Navelchakrat som hör till din inre känslovärld och solarplexuschakrat som hör till alla de intryck och känslor som kommer utifrån. Det är här värderingar skapas genom de tre första chakrana och därför hör de till din känsla. De hör också till våra djuriska drifter eftersom en känsla ofta handlar i affekt och på instinkt utan att tänka först.

En känsla är viktig att titta på, förstå och faktiskt neutralisera så den inte får fäste. Åtminstone för den som vill känna och uppleva mer kärlek i livet.

Istället ska vi söka oss till emotioner därför att emotionerna är en högre variant av känsla och försätter oss i direkt kontakt med hjärtat. Säkert har du upplevt hur det bara flödar från området runt hjärtat, vi känner det när kärleken väcks inom oss vi känner flödet från hjärtat. Anledningen till att du känner det som i vågor är att emotioner är vågor, som kommer från alla dimensioner som är du. Du har ett mångdimsionellt medvetande och hjärtat är samlingspunkten för det. Ditt hjärta har kontakt med alla dimensioner som är du och din känsla med de erfarenheter du har i det här livet. Ditt hjärta har en anknytningen till fältet.

En emotion blir aldrig stark, värderande eller negativ som en känsla kan bli. Är du påverkad av en känsla är risken stor att du också upplever hjärtat som kallt, stängt eller tungt och du känner inte värmen som emotionerna lämnar efter sig som strömmar genom bröstkorgen.

Vad kan man då göra för att uppleva emotioner som också är dimensioner?

Var medveten om att en känsla hör till de lägre krafterna och drifterna inom dig. Bli medveten om vilken känsla det är som överdrivs hos dig. Medvetenhet är viktigt för är vibrationen i hjärtat och vågor av emotioner är ett annat ord för balans.

När du vågar uppleva en negativ känsla, verkligen se den, acceptera att den finns då kommer den också att få lite mindre kraft. När din känsla får mindre kraft så skapas emotioner från hjärtat och du upplever sann inre kärlek som strålar ut från dig.

Ditt hjärta börjar sjunga.

Solkarina Sinnligkunskap

Det är viktigt att förstå skillnaden på dessa båda begrepp eftersom det kommer att definiera vem du är och vilket uppdrag du har på jorden. Främst kommer det att definiera vem du är.

Ja, alla har ett uppdrag det är därför så många med mig dagligen arbetar för att väcka människors medvetenhet. Många som nu gör uppstigningar är själar som inte minns vilka de verkligen är. De följer lätt strömningar i samhället, men det som är signifikant för människor som gör uppstigningar är att de söker kunskap. Det är ofta själar som har begränsad kunskap om kosmos, de fastnar lätt i begrepp som universum, ser sig själv komma från olika civilisationer. De har en stark dragning till både mörker och ljus. Själar som inte minns sitt sanna kosmiska ursprung och därför söker sig till lägre kunskap och nivåer än de egentligen har inom sig. Dessa tror på tidigare liv och identifierar sig med själsenergin från de som levt tidigare både på jorden och på andra planeter. De vinner ofta människors förtroende genom att berätta och prata om alla faror som finns och de ser faror eftersom de inte kan se hela bilden. Människor som gör uppstigningar behöver ha kontroll och tror de har kontroll, de vill gärna vara i centrum och tala om vad de vet och kan. När de börjar utvecklas och lära sig saker vill de att hela världen ska veta det. Dessa människor har ofta själsenergi från civilisationer runt omkring oss. Många hybrider, grå och andra raser i vintergatan är hemmahörande i den här kategorin. De pratar ofta om ego eftersom egots väg är den väg de känner. Enormt många människor gör uppstigningar och därför samlas de ofta i stora mängder där de finns, kaka söker maka.

Vi människor har så många dimensioner inom oss.

Det är många som kommer till jorden nu för att guida människor att nå den djupare sanningen. Det är ofta människor som inte syns i den stora massan. Därför att dessa människor som gör nedstigningar till jorden är mycket medvetna om varför de är här. De minns sitt ursprung ,vilka de är och var de kommer ifrån. Människor som gör nedstigningar har redan en stor kunskap och är medvetna om sin kunskap. De kan sätta händelser och situationer i sammanhang och de följer inte strömningar i samhället. De är inte beroende av andra människor för att utföra sin mission de vet att sitt uppdrag fortgår oavsett om de gör något eller inte.

De människorna är som en fyr i mörkret och viktiga vibrationshållare

Det är viktigt att återknyta till ljuset, ljusvarelserna och ditt ursprung. Det är en av de uppgifter jag har på jorden och det är därför jag fått med mig olika tekniker och metoder som jag använder för det. Shamballas ljus är en av de metoder jag använder mig av som kommer direkt från ljusvarelserna, alla metoder jag använder mig av har sitt ursprung från de högre världarna. Utbildningen till Esoterisk rådgivare är en form av dimensionsmedium är också en metod för att väcka de som är här för att göra nedstigningar. Sann Essens är en annan metod som kommer från ljusvarelserna.

Var medveten om att högre världar och ljusvarelser inte för krig, inte har polariteter och inte lever i rätt eller fel de lever i flöde med kosmos och alla de olika universum som finns.

Den högre medvetenheten är så självklar att människor som använder sig av metoderna kan ha höga förväntningar när de utövar dem, de får tillbaka sin egen kraft och får kontakt med sanningen om sig själva. De förlorar sig inte i det kollektiva medvetandet och tron att de måste kämpa. En människa som har väckt sin kunskap vet också vad de kan förvänta sig. De som gör nedstigning vet från det ögonblick de föds vad deras uppgift på jorden är. Dessa människor finns sällan på samma plats utan är utspridda lite här och där. Medvetandet och medvetenheten har en stor plats i de fysiska kroppen då de inte är så begränsade i sin själsenergi.

1990 kom jag i kontakt med course of miracles och en rad/mängd andra metoder icke namngivna här. Dessa planterar falsk kunskap i människor och gör dem beroende av yttre ting. De lär dem inte hela sanningen om dem själva. Jag har sett och läst Course of Miracles sedan den kom och menar att den gynnar de mörka sidorna och egot eftersom egot får så stor plats i metoden. Mer än alla dimensioner som du egentligen är.

Det är en av många 3-dimensionella metoder som sprids på jorden just nu. De människor som gör uppstigningar och söker kunskap fastnar lätt i metoder som denna. De lägger hela sin kraft utanför sig själva i Gud, Jesus och den heliga ande. De har en stark tro att egot är något farligt och istället för att omfamna det så låter de egot lägre krafter styra sig. Alla människor kan välja vilken röst inom sig som de följer. När du lägger din tro utanför dig själv så kommer du att tappa dig själv. Därför att förändring kommer inifrån och inte utifrån.

Människor som gör uppstigningar lider ganska mycket av att inte kunna förstå skillnaden på sin och andras energi. De ser världen som ett hot och behöver skydda sig i världen. Men människan som gör nedstigning kan se processerna i en utveckling hos människorna och förstår vad de går igenom. Människor som gjort nedstigningar väntar på att dramana ska lägga sig hos dessa människor så de kan börja utvecklas på riktigt.

Det handlar om själsenergi

Inom oss finns minnen från de som levt tidigare och de erfarenheter som gjorts tidigare. Har du bara minnen från lägre världar så är det bara den verkligheten du kan se. Människor med minnen från högre världar ser en annan verklighet. Det är därför de i sin nedstigning också har själsenergi som innehåller kunskap om högre världar. Det är detta som skiljer människor åt. Hur mycket medvetenhet ett flöde i kosmos vi alla delar får plats i din fysiska kropp. För att medvetenheten ska få plats eftersom det är en lätt upplevelse då behöver du befria dig från den tunga energin och de negativa upplevelserna du har och haft. När du gör det kan inte längre själsenergin hindra dig och då kan ljuset och medvetenheten flöda starkare genom din kropp.

Det är då du minns vem du är

Solkarina//


Dela gärna detta:
Följ mig på:
Facebookrssyoutubeinstagram


Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Comments are closed.