Du som gått Esoteriska utbildningen för mig eller Sann Essens har en rabattkod så kontakta mig för den.

  •  För dig som vill lära dig hur du vägleder människor att möta sina tidigare liv genom att vägleda dem till en lätt hypnos
  • För dig som vill lära dig att se dina egna tidigare liv
  • Göra tidigare liv-avläsningar skriftligt
  • Hålla i tidigare liv seanser
  • Göra tidigare liv på djur och djurens återfödelse kedja
  • Arbeta med framtida liv både skriftligt och muntligt samt genom inre resa
  • Skillnad på riktiga liv och det undermedvetna
  • Skillnad på själen och medvetandet
  • Hur själen byggs samman vid födelse och släpper vid döden
  • Skillnader på djur och människoriket.

Vi går igenom de olika sätten medvetandet går ut ur kroppen vid döden. Skillnaden på själen och medvetandet. Hur fysiska kroppar skapas i samband med medvetandets inträde i kroppen. Hur det fungerar med de olika karmiska nivåerna i det personliga jaget, själsliga jaget och andliga jaget.

En djupgående kurs i personlig utveckling där du arbetar med dig själv och under kursen även vägleder andra i de olika teknikerna.

Du får lära dig hur du genom tidigare liv hos andra och dig själv kan lära dig att se styrkor och svagheter samt de lärdomar som finns.

Boken om tidigare liv

 

Litteratur som rekommenderas är andliga guider och änglar, akasha-biblioteket, psykometri och energiavläsningar samt boken om tidigare liv.