Här lär jag människor vandra på Shamballa den plattform som vi har innan vi går in i en kropp på jorden.

  • Steg 2 Kosmiska strategier
  • Ursprungsplatsen du kommer ifrån. Genom olika portaler kan du hitta ”hem” till ditt ursprung.  Portalerna går genom det yttre och inre dig. Raka vägen till ditt hjärta och alla dimensioner.
  • Medvetandets 4 nivåer och hur vi kan kommunicera med hela kosmos genom dessa.
  • Hur du manifesterar och är i flera dimensioner samtidigt fast du är i vanliga livet. Då kan du manifestera högre energier här och nu.

Steg 3 Högre kunskap

Leva i en värld utan ego, där människor har modet att kommunicera med varandra på alla plan. Den nya tidens andlighet och kunskap som förmedlas genom djupare insikter om sig själv. När du kan vandra i de högre dimensionerna då är du redo att göra det verkliga ljusarbetet du kom hit för att göra.

  1. Fristående utbildningar i högre kosmisk kunskapMetoden lär dig att leva och manifestera den kosmiska högre kunskapen på jorden utan polariteter, draman och ett liv i flöde. Aktuellt just nu Den vänliga vägen steg 1