Nefertiti kosmisk healing är en kraftfull metod för helande. Här skapas ett kosmiskt flöde i samklang med den heliga geometrin. I NKH ligger fokus på att höja vibrationerna så att laddningar, präglingar, mönster och beteenden släpper. När detta sker kan människor på ett tydligare och klarare sätt, se sig själva och den väg de ska gå i livet.

 Boken Nefertiti kosmisk healing är också en manual under utbildningen. Då får du sammanhang och lärdom hur du använder teknikerna, deras ursprung och hur du bäst praktiserar dem. Boken finns här att köpa 

Nefertiti kosmisk healing uppgraderar ditt energisystem till högre frekvenser. Du får hjälp och stöd i detta av änglar, uppstigna mästare, galaktiska guider, gudinnor och dina själsgrupper. Det är en högfrekvent vibration som skapar kosmiskt flöde och lätthet i kropp, själ och ande. Vill du arbeta med höga energier då är NKH den perfekta metoden. Den går utmärkt att kombinera med andra healingmetoder . I NKH Nefertiti kosmisk healing får du lära dig att expandera dina chakras och du får 12 chakrakunskap. Detta gör att du aktiverar den andliga kroppen och ditt högre jag tillsammans med ett kosmiskt flöde.

De höga frekvenserna skapar ett flöde och alltid arbeta i samklang med högre kosmiska vibrationer och skapar på så sätt ett flöde och en kontakt med din ljuskropp. Du får kunskap och information om de olika epokerna och civilisationerna som påverkar den mänskliga utvecklingen, Lemuria och Atlantis bla.

NKH är en kanaliserad metod där vi får ett helande genom de högre utvecklade varelser som finns i de olika dimensionerna.

Nefertiti Kosmisk Healing är en varm, kärleksfull och mycket högvibrerande healingenergi. Du behöver inga förkunskaper för att lära dig Nefertiti Kosmisk Healing. Efter avslutad grundkurs kan du själv ge Nefertiti Kosmisk Healing till dina medmänniskor. I samtliga kurser använder vi oss av initieringar det är vägledda meditationer som hjälper dig att göra dimensionella resor för att öppna upp ditt kosmiska medvetande. När vi ger NKH skapar vi ett heligt utrymme där änglarna, mästarna, galaktiska guider och gudinnorna gör energiarbetet. Det innebär att varje klient alltid får exakt vad de behöver vid varje session. Vi arbetar genom 144 dimensioner.Metoden är enkel att lära sig och mycket älskad av de som gått kursen.

Här kan du läsa vad som ingår i varje steg

Steg 1

Steg 2

Steg 3